1925 Yılı 10 Kuruş Çok Temiz

Cumhuriyetin İlk Dönem Paralarından